Standard Svensk standard · SS-EN 15482:2007

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumpermanganat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15482:2012

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium permanganate used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium permanganate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium permanganate. It provides information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium permanganate

Artikelnummer: STD-63944

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-23

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 15482:2012