Standard Svensk standard · SS-EN 15040:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Antiskalanter för membran - Fosfonsyror och dess salter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15040:2014

Omfattning
This European Standard is applicable to phosphonic acids and salts used as antiscalants for membranes in the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding analytical methods for phosphonic acids and salts. It gives information on their use as antiscalants for membranes in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Phosphonic acids and salts

Artikelnummer: STD-45876

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-13

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN 15040:2014