Standard Svensk standard · SS-EN 12678:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kaliumperoxomonosulfat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12678:2016

Omfattning
This European Standard is applicable to potassium peroxomonosulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of potassium peroxomonosulfate and specifies the requirements and the corresponding test methods for potassium peroxomonosulfate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium peroxomonosulfate

Artikelnummer: STD-66945

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-08-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12678

Ersätts av: SS-EN 12678:2016