Standard Svensk standard · SS-EN 12173:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumfluorid

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12173:2012

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium fluoride used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium fluoride and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium fluoride. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium fluoride

Artikelnummer: STD-44406

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12173

Ersätts av: SS-EN 12173:2012