Standard Svensk standard · SS-EN 12126:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Vattenfri ammoniak

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to liquefied ammonia used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of liquefied ammonia and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment. It also determines the rules relating to the safe handling and use of liquefied ammonia (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88035

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12126:2006