Standard Svensk standard · SS-EN 12123:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniumsulfat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to ammonium sulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of ammonium sulfate and refers to the corresponding analytical methods. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88040

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12123:2006