Standard Svensk standard · SS 825640:2020

Reningsanläggningar upp till och med 50 pe - provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar provningsmetoder för att utvärdera reningseffekt, vattentäthet och hållfasthet hos förtillverkade reningsanläggningar för bad- disk- och tvättvatten från hushåll (BDT-vatten). Provningsmetoderna omfattar inte avskiljning av smittämnen. ANM. Provning av avskiljning av smittämnen specificeras i SS 825630. Detta dokument omfattar BDT-reningsanläggningar för 5 till 50 personer.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Prefabricated grey water treatment systems for up to 50 pe - test methods for evaluation

Artikelnummer: STD-80023725

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-20

Antal sidor: 20