Standard Svensk standard · SS 825640:2020

Reningsanläggningar upp till och med 50 pe - provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 825640:2020

Reningsanläggningar upp till och med 50 pe - provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar provningsmetoder för att utvärdera reningseffekt, vattentäthet och hållfasthet hos förtillverkade reningsanläggningar för bad- disk- och tvättvatten från hushåll (BDT-vatten).
Provningsmetoderna omfattar inte avskiljning av smittämnen.
ANM. Provning av avskiljning av smittämnen specificeras i SS 825630.
Detta dokument omfattar BDT-reningsanläggningar för 5 till 50 personer.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 825640:2020

Reningsanläggningar upp till och med 50 pe - provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Prefabricated grey water treatment systems for up to 50 pe - test methods for evaluation

Artikelnummer: STD-80023725

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-20

Antal sidor: 20