Standard Swedish standard · SS 825640:2020

Prefabricated grey water treatment systems for up to 50 pe - test methods for evaluation

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 825640:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 825640:2020

Prefabricated grey water treatment systems for up to 50 pe - test methods for evaluation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar provningsmetoder för att utvärdera reningseffekt, vattentäthet och hållfasthet hos förtillverkade reningsanläggningar för bad- disk- och tvättvatten från hushåll (BDT-vatten).
Provningsmetoderna omfattar inte avskiljning av smittämnen.
ANM. Provning av avskiljning av smittämnen specificeras i SS 825630.
Detta dokument omfattar BDT-reningsanläggningar för 5 till 50 personer.

Subjects

General (13.060.01) Sewage water (13.060.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 825640:2020

Prefabricated grey water treatment systems for up to 50 pe - test methods for evaluation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80023725

Edition: 1

Approved: 8/20/2020

No of pages: 20

Replaced by: SS 825640:2023