Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Upphävd

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, brand (91.070.70) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-63135

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-12

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1993-1-2:2005