Standard Svensk standard · SS-EN 1050

Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 14121-1:2007

Omfattning
Denna standard beskriver allmänna principer för den process som kallas riskbedömning, genom vilken kunskap och erfarenheter från konstruktion, användning, tillbud, olyckor och skador som kan hänföras till maskiner sammanställs, för bedömning av riskerna under en maskins alla livsfaser (se 3.11a i EN 292-1:1991). Denna standard ger riktlinjer om den information som behövs för att utföra en riskbedömning. Den beskriver procedurer för att identifiera riskkällor och uppskatta och utvärdera risker. Syftet med standarden är att ge råd för att kunna besluta om maskinsäkerhet och om vilken dokumentation som krävs för att verifiera den gjorda riskbedömningen. Denna standard avser inte att ge en detaljerad redogörelse av metoder för analys av riskkällor och riskuppskattning, eftersom detta behandlas på annat håll (t.ex. böcker och andra referensdokument). En översikt av några av dessa metoder medföljer för information (se bilaga B).

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Principles for risk assessment

Artikelnummer: STD-19849

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 41

Ersätts av: SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 14121-1:2007