Standard Swedish standard · SS-EN 1050

Safety of machinery - Principles for risk assessment

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 14121-1:2007

Scope
Denna standard beskriver allmänna principer för den process som kallas riskbedömning, genom vilken kunskap och erfarenheter från konstruktion, användning, tillbud, olyckor och skador som kan hänföras till maskiner sammanställs, för bedömning av riskerna under en maskins alla livsfaser (se 3.11a i EN 292-1:1991). Denna standard ger riktlinjer om den information som behövs för att utföra en riskbedömning. Den beskriver procedurer för att identifiera riskkällor och uppskatta och utvärdera risker. Syftet med standarden är att ge råd för att kunna besluta om maskinsäkerhet och om vilken dokumentation som krävs för att verifiera den gjorda riskbedömningen. Denna standard avser inte att ge en detaljerad redogörelse av metoder för analys av riskkällor och riskuppskattning, eftersom detta behandlas på annat håll (t.ex. böcker och andra referensdokument). En översikt av några av dessa metoder medföljer för information (se bilaga B).

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.010)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-19849

Edition: 1

Approved: 12/13/1996

No of pages: 41

Replaced by: SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 14121-1:2007