Standard Svensk standard · SS-EN 14791:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen svaveldioxid - Referensmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14791:2017 , SS-EN 14791:2017
Omfattning
This European Standard describes a manual method for sampling and determining SO2 content in ducts and stacks emitting to the atmosphere by two analytical methods: Ion chromatography and Thorin method. This European Standard is the Standard Reference Method (SRM) for periodic monitoring and for calibration or control of Automatic Measuring Systems (AMS) permanently installed on a stack, for regulatory purposes or other purposes. To be used as the SRM, the user shall demonstrate that the perform

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method

Artikelnummer: STD-41385

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 62

Finns även på: SS-EN 14791:2005

Ersätts av: SS-EN 14791:2017 , SS-EN 14791:2017