Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-10:2013

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 10: Klassificering av ytors kemiska renhet (ISO 14644-10:2013)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14644-10:2012 defines the classification system for cleanliness of surfaces in cleanrooms with regard to the presence of chemical compounds or elements (including molecules, ions, atoms and particles). It is applicable to all solid surfaces in cleanrooms and associated controlled environments such as walls, ceilings, floors, working environment, tools, equipment and devices.

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO 14644-10:2013)

Artikelnummer: STD-89404

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-11

Antal sidor: 44