Standard Svensk standard · SS-EN 50518-2

Larmcentraler - Del 2: Tekniska fordringar

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Monitoring and alarm receiving centre - Part 2: Technical requirements

Artikelnummer: STD-3336016

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-19

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50518-2 , SS-EN 50518-2 C 1

Parallell utgåva: SS-EN 50518