Standard Svensk standard · SS-EN 50518

Larmsystem - Larmcentraler

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Monitoring and alarm receiving centre

Artikelnummer: STD-80017713

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 45

Parallell utgåva: SS-EN 50518-1 , SS-EN 50518-2 , SS-EN 50518-3