Standard Svensk standard · SS-EN 50402

Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80000716

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 99

Ersätter: SS-EN 50402 , SS-EN 50402 A 1