Standard Svensk standard · SS-EN 50402 A 1

Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50402

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems

Artikelnummer: STD-3333330

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-06-30

Antal sidor: 7

Tillägg till: SS-EN 50402

Ersätts av: SS-EN 50402