Standard Svensk standard · SS-EN 50402

Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50402 Tillägg: SS-EN 50402 A 1

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3332897

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-13

Antal sidor: 64

Ersätts av: SS-EN 50402