Standard Svensk standard · SS-EN 15216:2007

Karaktärisering av avfall - Bestämning av totalmängden upplösta ämnen (TDS) i vatten och lakvatten

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies a method for the determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates, provided they are not volatile under the conditions specified or that they do not release water molecules from hydration. It applies to water and eluates containing more than 200 mg/l of total dissolved solids. Samples with lower amounts of dissolved solids can be analyzed by repetition of the drying step.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates

Artikelnummer: STD-63624

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-29

Antal sidor: 20