Standard Svensk standard · SS-EN 13920-8

Aluminium och aluminiumlegeringar - Skrot - Del 8: Skrot innehållande icke järnmetaller från fragmenteringsanläggningar ämnat för vidareförädling i separationsanläggningar för aluminium

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13920-8

Aluminium och aluminiumlegeringar - Skrot - Del 8: Skrot innehållande icke järnmetaller från fragmenteringsanläggningar ämnat för vidareförädling i separationsanläggningar för aluminium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for aluminium-containing shredded material mixed with other metals and non-metallic components (rubber, plastic, glass etc.) produced by shredding end-of-life vehicles, household appliances, etc. It is applicable to material intended for further preparation/selection processes by the user to get the aluminium scrap separated from other foreign materials. The separated fraction of aluminium scrap is described in EN 13920-9.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13920-8

Aluminium och aluminiumlegeringar - Skrot - Del 8: Skrot innehållande icke järnmetaller från fragmenteringsanläggningar ämnat för vidareförädling i separationsanläggningar för aluminium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Aluminium, SIS/TK 624/AG 01

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 8: Scrap consisting of non-ferrous materials from shredding processes destined to aluminium separation processes

Artikelnummer: STD-34060

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-16

Antal sidor: 7