Standard Svensk standard · SS-EN 15933:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av pH

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of pH within the range pH 2 to pH 12 in a suspension of sludge, treated biowaste or soil in either water (pH H2O), or a 0,01 mol/l calcium chloride solution (pH CaCl2). This European Standard is applicable to sludge, treated biowaste and fresh or air-dry soil samples.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pH

Artikelnummer: STD-87231

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 20