Standard Svensk standard · SS-EN 14735:2005/AC:2006

Karaktärisering av avfall - Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests

Artikelnummer: STD-45870

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-14

Antal sidor: 6

Korrigerar: SS-EN 14735:2005