Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22908:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 och radium-228 - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 22908:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22908:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 och radium-228 - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 22908:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the determination of radium-226 (226Ra) and radium-228 (228Ra) activity concentrations in drinking water samples by chemical separation of radium and its measurement using liquid scintillation counting.
Massic activity concentrations of 226Ra and 228Ra which can be measured by this test method utilizing currently available liquid scintillation counters go down to 0,01 Bq/kg for 226Ra and 0,06 Bq/kg for 228Ra for a 0,5 kg sample mass and a 1 h counting time in a low background liquid scintillation counter[8].
The test method can be used for the fast detection of contamination of drinking water by radium in emergency situations.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsskydd (13.280) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22908:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 och radium-228 - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 22908:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)

Artikelnummer: STD-80019610

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-12

Antal sidor: 40