Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-2:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 25178-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 25178-2:2012 specifies terms, definitions and parameters for the determination of surface texture by areal methods.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 25178-2:2012)

Artikelnummer: STD-85995

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-11

Antal sidor: 60