Standard Svensk standard · SS-EN 13523-18

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av härdighet mot missfärgning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13523-18:2020

Omfattning
This Part of EN 13523 specifies test procedures for assessing the effect of chemicals on the characteristics of an organic coating on a metallic substrate. It covers testing by using defined substances and to assess the change in characteristics such as discoloration, change in gloss, blistering, softening, swelling and loss of adhesion. Assessment of other phenomena may be agreed between the interested parties.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 18: Resistance to staining

Artikelnummer: STD-33095

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-01

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN 13523-18:2020