Standard Svensk standard · SS-EN 15916-2:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av tellurimhalt - Del 2: Medelhalt av tellurim - Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the tellurium content of copper and copper alloys in form of castings or unwrought or wrought products.

The method is applicable to products having tellurium mass fractions between 0,20 % and 1,00 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 2: Medium tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-74765

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-09

Antal sidor: 20