Standard Svensk standard · SS-EN 10149-3:2013

Varmvalsade platta produkter av höghållfast kallformningsstål - Del 3: Leveransbestämmelser för normaliserat och normaliservalsat stål

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard, in addition to EN 10149-1, specifies requirements for flat products made of weldable, hot-rolled, high yield strength steels for cold forming. The grades are given in Table 1 (chemical composition) and Table 2 (mechanical properties) and are supplied in the normalised or normalised rolled delivery condition as given in 7.2. The steels specified in this European Standard are applicable to hot-rolled flat products in the thickness range of = 1,5 mm and = 20 mm.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-99557

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-30

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 10149-3:2013

Ersätter: SS-EN 10149-3