Standard Svensk standard · SS-EN 10149-3

Varmvalsade platta produkter av höghållfast kallformningsstål - Del 3: Leveransbestämmelser för normaliserat och normaliservalsat stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10149-3:2013 , SS-EN 10149-3:2013

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18119

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 26

Ersätts av: SS-EN 10149-3:2013 , SS-EN 10149-3:2013