Standard Svensk standard · SS-EN 10085

Nitrerstål - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för - halvfabrikat t ex. blooms, billets och slabs (se ANM 3), - stång (se ANM 3), - valstråd, - bredplattstång, - varm eller kallvalsad plåt och band, - smide (se ANM 3) tillverkade av nitrerstål enligt tabell 3 och levererade i något av värmebehandlingstillstånden som ges för olika typer av produkter i tabell 1, rad 2 till 4 och i något av yttillstånden i tabell 2. Stålen är i allmänhet avsedda för tillverkning av seghärdade detaljer som normalt först bearbetas och sedan nitreras. ANM 1 Vissa av stålsorterna i EN 10083-1 nitreras också. ANM 2 Liknande standarder finns i litteraturförteckningen. ANM 3 Hejarsmidda halvfabrikat (blooms , billets, slabs mm) och hejarsmidd stång är i fortsättningen inkluderat i halvfabrikat och ej under termen smide. 1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser eller tillägg till dem bli föremål för överenskommelse vid förfrågan och beställningstillfället (se bilaga B). 1.3 Utöver bestämmelserna i denna europastandard är de allmänna tekniska leveransbestämmelserna enligt EN 10021 tillämpliga.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Nitriding steels - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-30022

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-04-06

Antal sidor: 55

Ersätter: SS 142940