Standard Svensk standard · SS-EN 10222-5

Smide av stål för tryckkärlsändamål - Del 5: Martensitiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10222-5:2017

Omfattning
Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för smide av rostfria stål för tryckändamål, inkluderande kryphållfasta stål. Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper är specificerade. Allmän information om tekniska leveransbestämmelser finns i EN 10021.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Järn-och stålsmide (77.140.85)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rostfria stål, SIS/TK 135

Internationell titel: Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

Artikelnummer: STD-30296

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-30

Antal sidor: 17

Finns även på: SS-EN 10222-5

Ersätter: SS 142375 , SS 142338 , SS 142367 , SS 142371

Ersätts av: SS-EN 10222-5:2017