Standard Swedish standard · SS-EN 10222-5

Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 10222-5:2017

Scope
Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för smide av rostfria stål för tryckändamål, inkluderande kryphållfasta stål. Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper är specificerade. Allmän information om tekniska leveransbestämmelser finns i EN 10021.

Subjects

Steels for pressure purposes (77.140.30) Iron and steel forgings (77.140.85)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-30296

Edition: 1

Approved: 6/30/2000

No of pages: 17

Also available in: SS-EN 10222-5

Replaces: SS 142375 , SS 142338 , SS 142367 , SS 142371

Replaced by: SS-EN 10222-5:2017