Standard Svensk standard · SS-EN 10140

Kallvalsade smala stålband - Toleranser för dimensioner och form

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10140:2006

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-19862

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 25

Ersätter: SIS 212111 , SIS 212110

Ersätts av: SS-EN 10140:2006