Standard Svensk standard · SS-EN 10025+A1

Varmvalsade formvaror av olegerat allmänt konstruktionsstål och maskinstål - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-1:2004 , SS-EN 10025-2:2004

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-14608

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-02-25

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 10025/AC:1991 , SS-EN 10025

Ersätts av: SS-EN 10025-1:2004 , SS-EN 10025-2:2004