Standard Svensk standard · SS-EN 10293:2005/AC:2008

Stålgjutgods för konstruktions- och allmänna ändamål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10293:2015

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Steel castings for general engineering uses

Artikelnummer: STD-67278

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 10293:2005

Ersätts av: SS-EN 10293:2015