Standard Svensk standard · SS 141757

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 17 57

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 212551:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 141757

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 17 57
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna utgåva skiljer sig från utgåva 4 främst genom att standarden ej längre är försöksstandard. Den har anpassats till Euronorm 138-79, avsnitt 4 och 6. Tråd 2,1 och lina 6,3 mm är dock ej upptagna i Euronormen. Se även Kompletterande upplysningar. I standarden används termer och hålfasthetsbeteckningar enligt SS 01 66 01 respektive SS 01 66 02 samt måttenhetsbeteckningar enligt standarder förtecknade i SIS 1. 1 N/mm2 = 1 MPa

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20) Stål för armering av betong (77.140.15) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 141757

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 17 57
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Armering, SIS/TK 145

Internationell titel: Steel for prestressed concrete

Artikelnummer: STD-6045

Utgåva: 5

Fastställd: 1987-01-28

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 141757

Ersätts av: SS 212551:2013