Standard Svensk standard · SS-ISO 20915:2018

Beräkningsmetodik för livscykelinventering för stålprodukter (ISO 20915:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies guidelines and requirements for conducting life cycle inventory (LCI) studies of steel products reflecting steel's capacity for closed-loop recycling, including: a) specification of the functional unit used for LCI calculation of steel products; b) definition of the system boundaries used for LCI calculation of steel products; c) evaluation of scrap in LCI calculation of steel products; d) evaluation of co-products in LCI calculation of steel products; e) reporting of LCI calculation results of steel products. The application of LCI results, including life cycle impact assessment (LCIA), is outside the scope of this document.

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Life cycle inventory calculation methodology for steel products (ISO 20915:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80008011

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-23

Antal sidor: 44