Standard Svensk standard · SS-EN 15023-3:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av nickelhalt - Del 3: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the nickel content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products.

The method is applicable to products having a nickel mass fractions between 0,001 % and 6,0 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-74760

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 15023-3:2006