Standard Svensk standard · SS-EN 754-2:2016

Aluminium och aluminiumlegeringar - Kalldragen stång och rör - Del 2: Mekaniska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the mechanical property limits resulting from tensile testing applicable to aluminium and aluminium alloy cold drawn rod/bar and tube. Technical conditions for inspection and delivery, including product and testing requirements, are specified in EN 754-1. Temper designations are defined in EN 515. The chemical composition limits for these materials are given in EN 573-3.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023487

Utgåva: 4

Fastställd: 2016-11-14

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 754-2:2013