Standard Svensk standard · SS-EN 485-2:2008

Aluminium och aluminiumlegeringar - Plåt och band - Del 2: Mekaniska egenskaper

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 485-2:2013

Omfattning
This European Standard specifies the mechanical properties of wrought aluminium and wrought aluminium alloy sheet, strip and plate for general engineering applications.

It does not apply to semi-finished rolled products in coiled form to be subjected to further rolling (reroll stock) or to special products such as corrugated, embossed, painted, sheets and strips or to special applications such as aerospace, can stock, finstock, for which mechanical properties are specified in separate European Standards.

The chemical composition limits of the alloys are specified in EN 573-3.

Temper designations are defined in Annex B, in compliance with the provisions of EN 515.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties

Artikelnummer: STD-67845

Utgåva: 4

Fastställd: 2008-10-27

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN 485-2:2007

Ersätts av: SS-EN 485-2:2013