Standard Svensk standard · SS-EN 17203:2019

Livsmedel - Bestämning av citrinin i livsmedel genom vätskekromatografi-tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)

Status: Gällande

Omfattning
This document describes a procedure for the determination of the citrinin content in food (cereals, red yeast rice (RYR)), herbs and food supplements by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC MS/MS). This method has been validated for citrinin in red yeast rice and in the formulated food supplements in the range of 2,5 µg/kg to 3000 µg/kg and in wheat flour in the range of 2,5 µg/kg to 100 µg/kg. Laboratory experiences have shown that this method is also applicable to white rice, herbs such as a powder of ginkgo biloba leaves and the formulated food supplements in the range of 2,5 µg/kg to 50 µg/kg.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

Artikelnummer: STD-80009208

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-04

Antal sidor: 36