Standard Svensk standard · SS-ISO 14066:2011

Växthusgaser - Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser (ISO 14066:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies competence requirements for validation teams and verification teams.

This International Standard complements the implementation of ISO 14065. This International Standard is not linked to any particular greenhouse gas (GHG) programme. If a particular GHG programme is applicable, competence requirements of that GHG programme are additional to the requirements of this International Standard.

NOTE Requirements for the management and support of personnel competence are specified in ISO 14065:2007, Clause 6.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Växthusgaser, SIS/TK 207/AG 02

Internationell titel: Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams (ISO 14066:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-80483

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-20

Antal sidor: 40