Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14025:2010

Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer (ISO 14025:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 1 365 SEK

PDF

Pris: 1 365 SEK

Papper

Pris: 2 184 SEK
Normalpris: 2 730 SEK
Du sparar: 546 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard fastställer principer och specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationsprogram och miljödeklarationer typ III. Den fastställer framför allt användandet av ISO 14040-serien av standarder i utvecklingen av miljödeklarationsprogram och miljödeklarationer typ III.

Denna internationella standard fastställer principerna för användning av miljöinformation, som tillägg till de som ges i SS-EN ISO 14020.

Miljödeklarationer typ III som beskrivs i denna internationella standard är framförallt avsedda för affärskommunikation (business-to-business) mellan företag, men på vissa villkor utesluts inte heller användning för konsumentupplysning (business-to-consumer).

Denna internationella standard upphäver eller förändrar inte juridiskt bindande miljöinformation, uttalanden, märkningar eller andra tillämpliga juridiska krav.

Denna internationella standard innefattar inte branschspecifika bestämmelser som kan behandlas i andra ISO-dokument. Tanken är att branschspecifika bestämmelser i andra ISO-dokument som är relaterade till miljödeklarationer typ III ska baseras på och använda principerna och procedurerna i denna internationella standard.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö Miljömärkning


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)

Artikelnummer: STD-74172

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO 14025:2006