Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14020

Miljömärkning och miljödeklarationer - Allmänna principer (ISO 14020:2000)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard innehåller vägledande principer för utveckling och användningav miljömärkning och miljödeklarationer. Avsikten är att andra tillämpliga stan-darder i ISO 14020-serien används tillsammans med denna standard.

Denna standard är ej avsedd att användas som specifikation för certifiering ellerregistrering.

Anm: Avsikten är att andra standarder i denna serie skall överensstämma med principernai denna standard. Andra föreslagna standarder i ISO 14020-serien är för närvarande ISO14021, ISO 14024 och ISO/TR 14025 (se litteratur).

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljömärkning (13.020.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)

Artikelnummer: STD-31310

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 14020