Standard Svensk standard · SS-ISO 14034:2017

Miljöledning - Verifiering av miljöteknik (ISO 14034:2016, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14034:2018

Omfattning
ISO 14034:2016 specifies principles, procedures and requirements for environmental technology verification (ETV).

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Environmental technology verification (ETV) (ISO 14034:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8028355

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-04

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN ISO 14034:2018