Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14033:2012

Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel (ISO/TS 14033:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14033:2019
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14033:2012

Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel (ISO/TS 14033:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella tekniska specifikation stödjer tillämpningar av standarder och rapporter inom ISO 14000-serien. Den tillhandahåller vägledning när kvantitativ miljöinformation och data behöver inskaffas och vid användning av metodik. Den ger vägledning till organisationer om generella principer, policy, strategi och aktiviteter som är nödvändiga för att ta fram kvantitativ miljöinformation för interna och/eller externa syften. Sådana syften kan till exempel vara att etablera inventeringsrutiner och att stödja beslutsfattande rörande miljöpolicys och miljöstrategier, och i synnerhet syften avsedda för jämförelse av kvantitativ miljöinformation. Informationen är relaterad till organisationer, aktiviteter, anläggningar, teknologier eller produkter.

Denna tekniska specifikation adresserar frågor relaterade till att definiera, samla in, bearbeta, tolka och presentera kvantitativ miljöinformation. Den erbjuder vägledning avseende hur man uppnår noggrannhet, verifierbarhet och pålitlighet för den avsedda användningen. Den utnyttjar beprövade och väletablerade tillvägagångssätt för att förbereda information anpassad till de särskilda behoven inom miljöledning. Den är tillämplig för alla organisationer oberoende av deras storlek, typ, plats, struktur, aktiviteter, produkter, utvecklingsnivå och oavsett de har eller inte har ett miljöledningssystem.

Denna tekniska specifikation är ett tillägg till andra standarder i ISO 14000-familjen.

ANM. Förklarande vägledning, exempel på tillämpningar av ramverket och fallstudier med exempel presenteras i Bilaga A.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14033:2012

Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel (ISO/TS 14033:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Quantitative environmental information - Guidelines and examples (ISO/TS 14033:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-89090

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-27

Antal sidor: 48

Finns även på: SIS-ISO/TS 14033:2012

Ersätts av: SS-ISO 14033:2019