Standard Svensk standard · SS-EN 15798:2010

Produkter för behandling av vatten för simbassänger - Filtermedia

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to filter media (virgin granular activated carbon, silica sand and silica gravel, pumice, pyrolyized coal material, anthracite and calcium carbonate) used for treatment of swimming
pool water. It describes the characteristics of filter media and specifies the requirements and the corresponding test methods for filter media. It gives information on their use in swimming pool water treatment.


This standard does not concern powdered diatomaceous earth, perilite, zeolite and similar materials used with filter cartridges.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-72271

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-01

Antal sidor: 24