Standard Svensk standard · SS-EN 14033-1:2011

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tekniska krav för drift

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14033-1:2017 , SS-EN 14033-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14033-1:2011

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tekniska krav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines the specific technical railway requirements for running of machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection of track, structures, track formation and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to all railbound machines and other vehicles – referred to as machines – running exclusively on the railway (utilising adhesion between the rail and wheels) and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other machines are dealt with in other European Standards, see Annex K. Special requirements can apply for running on infrastructures with narrow gauge or broad gauge lines, lines of tramways, railways utilising other than adhesion between the rail and wheels, road-rail machines and underground infrastructures. This European Standard covers the requirements for safety and access of railway traffic, railway specific requirements for running on different infrastructures in relation to necessary movements of the machine as a train and movements to reach work sites. 1.2 Validity of the European Standard This European Standard applies to new designs taking into consideration the recommendations given in Annex L on the application of the standard (migration rule).

Ämnesområden

Utrustning för järnvägs- och bergbanekonstruktion och underhåll (45.120) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14033-1:2011

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tekniska krav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running

Artikelnummer: STD-76938

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-03-09

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN 14033-1:2008

Ersätts av: SS-EN 14033-1:2017 , SS-EN 14033-1:2017