Standard Svensk standard · SS-EN 14601:2005+A1:2010

Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to manually operated end cocks designed to cut-off the brake pipe and the main reservoir pipe of the air brake and compressed air system of rail vehicles; without taking the type of vehicles and track-gauge into consideration.

This European Standard specifies requirements for the design, dimensions, testing and certification (qualification and/or homologation), and marking.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe

Artikelnummer: STD-75549

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-07

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14601:2005