Standard Svensk standard · SS-EN 14198:2016

Järnvägar - Bromsning - Krav på bromssystem i loktåg

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14198:2016+A1:2018

Omfattning
This European Standard specifies basic requirements for the braking of trains hauled by locomotives: - For trains hauled by locomotives and intended for use in general operation each vehicle is fitted with the traditional brake system with a brake pipe compatible with the UIC brake system. NOTE This ensures technical compatibility of the brake function between vehicles of various origins in a train (see 5.4). - For trains hauled by locomotives and intended for use in fixed or predefined formation, the requirements on the vehicle and the train are necessary. In the case of a UIC brake system, this standard applies; if not, the EN 16185 series or the EN 15734 series applies. If concerned, the UIC brake architecture described in this standard (see 5.4) can be used for brakes for multiple unit train and high speed trains and urban rail described in the EN 13452 series, the EN 16185 series and the EN 15734 series. This European Standard also takes into account electrical and electronic control functions and additional brake systems like dynamic brakes and adhesion independent brakes. The brake system requirements, which are specific for on-track machines are set out in EN 14033-1. This European Standard does not apply to Urban Rail rolling stock braking system, which is specified by EN 13452-1.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives

Artikelnummer: STD-8023799

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-29

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN 14198:2005

Ersätts av: SS-EN 14198:2016+A1:2018