Standard Svensk standard · SS-EN 13979-1:2004+A1:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Procedur för tekniskt godkännande - Del 1: Smidda och valsade hjul

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13979-1:2004+A2:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13979-1:2004+A1:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Procedur för tekniskt godkännande - Del 1: Smidda och valsade hjul
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The aim of this European Standard is to define the requirements that a monobloc wheel of a freight of passenger railway vehicle non-powered axle shall meet in order to be able to be used on a European network. For wheels of powered axles or wheels with noise dampers, the requirements may be amended or supplemented. For light vehicles and tramways, other standards or documents accepted by the customer and supplier may be used. This European Standard only applies to wheels of new design. These requirements are intended to assess the validity of the design choice for the proposed use. The assessment of these requirements is the technical approval procedure. This European Standard is applicable to forged and rolled wheels for which the quality requirements are defined in EN 13262.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13979-1:2004+A1:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Procedur för tekniskt godkännande - Del 1: Smidda och valsade hjul
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels

Artikelnummer: STD-69474

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 13979-1:2004

Ersätts av: SS-EN 13979-1:2004+A2:2011